Orkiestra Rozrywkowa The Engineers Band

The Engineers Band
Forum   Polski English Español DeutschChryzostoma Bulwiecia pozdróż do Ciemnogrodu


"Rząd jak piórko w górę leci
a naród jak ten kloc z ołowiem
- i stąd powstaje, moje dzieci,
pewna dyspepsja, że tak powiem."
K. I. Gałczyński