Orkiestra Rozrywkowa The Engineers Band

Forum   Polski English Español DeutschWokale


Joanna
Kulasza

Kinga
Małkiewicz

Ewa
Rutkowska

Flety


Dominika
Bojarczyk

Bogumiła
Krzemińska

Ewa
Ślusarczyk

Dominika
Franczyk

Obój


Katarzyna
Dziewulska

Klarnety


Edyta
Oracz

Paweł
Zawadzki

Fagot


Małgorzata
Bosowska

Saksofony


Mateusz
Dorobek

Łukasz
Gajowy

Łukasz
Mazurek

Tomasz
Walencewicz

Dominik
Zarzycki

Trąbki


Rafał
Dubicki

Michał
Szewczyk

Puzony

Waltornie


Paweł
Uszyński

Skrzypce


Małgorzata
Adamczyk

Aleksandra
Basiukiewicz

Katarzyna
Bielińska

Agnieszka
Biniek

Anna
Byszewska

Zofia
Gembska

Nelly
Gutowska

Maria
Wydra

Altówki


Jacek
Krzemiński

Anna
Ziemczonek

Wiolonczele


Maja
Gorgolewska

Aleksandra
Luśnia

Magdalena
Zielińska

Instrumenty klawiszowe

Fortepian


Marcel
Szczęsny

Gitary


Piotr
Ruciński

Gitara basowa

Zestaw perkusyjny


Tomasz
Zachara

Paweł
Kowara

Dyrygent

Realizacja dźwięku


Paweł
Wiśniewski

Foto


Łukasz
Oracz

Współpraca


Andrzej
Perkman

Sebastian
Feliciak

Łukasz
Dmochewicz

Piotr
Filipowicz

Robert
Osam

Bogusz
Wekka

Michał
Kapczuk

Adam
Jabłoński

Jakub
Szydło

Tomasz
Waldowski

Adam
Michalczyk

Miłosz
Pękala

Mikołaj
Wielecki

Krzysztof
Łochowicz

Sebastian
Iwanowicz

Łukasz
Piotrowski

Tomasz
Bielecki

Bernard
Łasecki

Antonina
Golachowska

Bogumił
Romanowski

Anna
Żaczek

Agnieszka
Choromańska

Marta
Podobas

Kornel
Majchrzak

Tomasz
Kubica

Marcin
Ołówek

Maciej
Wojcieszuk

Piotr
Wróbel

Michał
Łuka

Kronika składu »